Անձնակազմ

Հասմիկ Հակոբյան

CV

Տնօրեն

+(374)77-27-77-02


Խորհրդատու, հոգեթերապևտ, դասընթացավար
Աշխատում է հետևյալ տեխնիկաներով. գեշտալտ, կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա, արտ թերապիա

Վարդուհի Մարգարյան

CV

Հոգեբան-խորհրդատու, դասընթացավար


Աշխատում է հետևյալ տեխնիկաներով. ՆԼԾ,
Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա

Սուսաննա Ավետիսյան

CV

Հոգեբան-խորհրդատու, դասընթացավար


Աշխատում է հետևյալ տեխնիկաներով. Յունգյան, կոգնիտիվ և ֆոտոթերապիա

Լիանա Թերզյան

CV

Հոգեբան-խորհրդատու, դասընթացավար


Աշխատում է հետևյալ տեխնիկաներով. Հումանիստական, կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա, արտ-

թերապիա

Մարիամ Մարտիրոսյան

CV

Մանկական զարգացման հոգեբան


Գործունեություն կամավորական հիմունքներով

Ակումբ-գրադարանի գործունեության համակարգող

Մանկական զարգացման ակումբում զարգացման հոգեբան