Դրամաթերապիա

Դ րամաթերապիան (Հուն. drama-գործողություն, therapy-բուժում) խմբային թերապիայի ձև է, որն իրականացվում է թատերական խաղարկումների, իմպրովիզացիաների միջոցով:

Այն սիմվոլների, մետաֆորաների միջոցով անձի ներքին ռեսուրսների, վարքային մոդելների դուրս հանման, այլընտրանքային տարբերակների կառուցման միջոց է:

Դրամաթերապիայի տեսական հիմք են հանդիսանում հոգեբանության անալիտիկ ուղղությունը, հումանիստական հոգեբանությունը, վարքային թերապիան և արտ-թերապիան:

Այն իր մեջ ներառում է՝
 • Գեղարվեստական գործի, պատմվածքի, հեքիաթի խաղարկում
 • Մասնագետի կողմից հատուկ գրված հեքիաթի խաղարկում
 • Խնդրային իրավիճակի խաղարկում
 • Ազատ իմպրովիզացիաներ
Դրամաթերապիան նպաստում է՝
 • Նյարդային լարվածության իջեցմանը
 • Հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը
 • Ինքնավերլուծությանը և ինքնաճանաչմանը
 • Կյանքում վարքի ստերիոտիպ մոդելների դուրս հանմանը
 • Ինքնագնահատականի կարգավորմանը
 • Պատասխանատվության զարգացման բարձրացմանը
 • Երևակայության, ինքնաբուխ վարքի զարգացմանը

Դրամաթերապիան համեմատած այլ թերապևտիկ խմբերի ավելի ազատ է՝ միաժամանակ հանդիպմանը կարող են մասնակցել տարբեր հայցեր ունեցող անձիք:

Մասնակցության արժեքն է 1000 դրամ, անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել: Առաջիկա հանդիպումներին կարող եք ծանոթանալ նորություններ բաժնում: