Ջրի վրա նկարչություն

Ջ րի վրա նկարչությունն արվեստի տեսակ է, որը բացի հաճելի ժամանց լինելուց նաև նպաստում է անձի հոգեկանի զարգացմանը: Այն հանդիսանում է ներկերի և ջրի միացություն. ջուրը հանդիսանում է որպես կոլեկտիվ անգիտակցականի սիմվոլ ըստ Յունգի, իսկ կիրառվող նյութերը` անձի ներաշխարհի, ակտուալ հույզերի և պահանջմունքների արտացոլում:Այն նպաստում է`

  • Ստեղծագործականության զարգացմանը
  • Մտածողության և երևակայության զարգացմանը
  • Հուզական ներդաշնակեցմանը
  • Ագրեսիվության մակարդակի իջեցմանը
  • Մանր մոտորիկայի զարգացմանը: