Օրիգամի

Հ նագույն չինական արվեստի ձև է, որն իրենից ներկայացնում է թղթի օգնությամբ պատկերների և առարկաների ստեղծում: Այն երեխայի մոտ ձևավորում է առարկայի տեսատարածական և մոդուլային հասկացում:Նպաստում է .

  • Ստեղծագործական և անալիտիկ մտածողության զարգացմանը
  • Մանր մոտորիկայի և երեւակայության զարգացմանը
  • Հիշողության զարգացմանը և ուշադրության կենտրոնացմանը
  • Կառուցողական վարքի ձևավորմանը
  • Համբերատարության և այլ դրական կամային հատկանիշների ամրապնդմանը: