Բիզնես խորհրդատվություն

Հ ոգեբանությունը և բիզնեսը փոխկապակցված են միմյանց հետ: Ձեռներեցությունը ենթադրում է տիրապետել արտադրական ուժի արդյունավետ ղեկավարման արվեստին և արտադրական հարաբերությունների նպատակաուղղված կատարելագործմանը, քանի որ ամեն նորը, լավագույնը և բարին ի վերջո ստեղծում են ոչ թե մեքենաները, այլ հենց կոնկրետ մարդիկ, ովքեր գտնվում են միմյանց հետ համապատասխան հարաբերություններում։ Ստացվում է, որ համակարգված պրոֆեսիոնալների թիմն է հանդիսանում յուրաքանչյուր արտադրության հիմքը, իսկ ամենակարևոր «ապրանքը», որի հետ գործ ունի ղեկավարն աշխատուժն է, որն ունի տարբեր գին՝ կախված իր որակից և արտադրական պոտենցիալից։


Հենց այդ պատճառով մենք չենք կարող հոգեբանությունը դիտարկել բիզնեսից առանձին և անտեսել բիզնես-խորհրդատվության (հոգեբանական) կարևոր դերը։
Բիզնես խորհրդատվության ժամանակ Դուք ունեք հնարավորություն՝
 • Մշակել բիզնեսի հետ կապված խնդիրների ենթագիտակցական պատճառները
 • Ազատվել Ձեզ սահմանափակող համոզմունքներից
 • Փոխել Ձեր ներքին հոգեվիճակը (ազատվել վախերից, տագնապներից, տրամադրվել հաջողությանը, ձեռք բերել ինքնավստահություն)
 • Լուծել անձնակազմի հետ խնդիրները, ձեռք բերել անձնակազմի կառավարման հմտություններ
 • Լուծել կոնֆլիկտները։
Բիզնես խորհրդատվության ժամանակ Դուք հոգեբանի հետ միասին կարող եք քննարկել հետևյալ թեմաները՝
 • Ինչպես «փրկել» բիզնեսը
 • Սեփական բիզնեսի ստեղծում և զարգացում
 • Թիմի ստեղծում
 • Բրենդի ստեղծում և զարգացում
 • Բիզնեսում լճացման և անկման հաղթահարում
 • Բիզնեսի մշտական զարգացում
 • Համագործակիցների, հիմնադիրների, ներդրողների հետ կոնֆլիկտների հաղթահարում
 • Հաճախորդների հետ կոնֆլիկտների հաղթահարում
 • Անձնակազմի և ենթակաների հետ կոնֆլիկտների, խնդիրների լուծում
 • Վաճառքների անկման հաղթահարում
 • Նոր հաճախորդների որոնում
 • Բիզնեսում անհրաժեշտ անձնային որակների արդյունավետության բարձրացում
Բիզնես խորհրդատվության շրջանակներում առաջարկում ենք նաև հետևյալ ծառայությունները՝
 • Կազմակերպության կրեատիվ թիմի ստեղծում
 • Կազմակերպության համար արդյունավետ գովազդի ստեղծում
 • PR ռազմավարության մշակում
 • Կազմակերպության իմիջի ստեղծում
 • Կազմակերպության կայքի ստեղծում
 • Անձնակազմի վերապատրաստում։