Հոգեբանական խորհրդատվություն

Հ ոգեբանական խորհրդատվության նպատակն է օգնել այցելուներին հասկանալ և լուծել իրենց խնդիրները: Այն օգնում է առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր ունեն դժվարություններ առօրյա կյանքում, գործունեության, հաղորդակցման մեջ և այլն: Հոգեբանական խորհրդատվությունը նպաստում է անձի ներդաշնակեցմանը և հոգեկան առողջության պահպանմանը, ինչպես նաև հատկապես մեծ նշանակություն է հատկացվում այցելուի սեփական կյանքի նկատմամբ անձնային պատասխանատվության բարձրացմանը, և արդյունքում ընձեռնում է հնարավորություն հետագայում ինքնուրույն լուծել առաջացած խնդիրները:


Անհատական խորհրդատվություն
Զույգերի և ընտանեկան խորհրդատվություն
Մանկական խորհրդատվություն
Սուպերվիզիա